Skip to content

CENA ČESKÉ HUDEBNÍ RADY PRO ČESKÉ KULTURNÍ SLAVNOSTI

CENA ČESKÉ HUDEBNÍ RADY PRO ČESKÉ KULTURNÍ SLAVNOSTI

 

 

 

  1. června 2013na zahajovacím koncertu Festivalu zakázané hudby v Terezíněbude předána Cena České hudební rady pořadateli Českých kulturních slavností občanskému sdružení Česká kultura.  Festival zakázané hudby v Terezíně je součástí právě tohoto každoročního cyklu festivalů.

 

 

 

Projekt České kulturní slavnosti se koná každoročně od r. 2002. Je důležitý pro udržení a rozvoj kulturnosti regionů, a to zejména těch, které v posledních desetiletích ztratily velkou část svého vlastního kulturního zázemí. České kulturní slavnosti tak přispívají k regeneraci zájmu o kvalitní, zejména české umění,  k nabalování dalších zajímavých a potřebných projektů v dané lokalitě i ke komunikačnímu propojení různých skupin v rámci daného místa i mezi lokalitami navzájem. 

 

Druhou, velmi potřebnou a aktuální částí vize sdružení je pracovat se specifičností místa. K takovým částem festivalu patří i Festival zakázané hudby v Terezíně.  Význam tohoto přístupu v rámci stovek festivalů, které se u nás konají, je mimořádně důležitý a perspektivní, protože čelí globalizačním a komerčním tlakům.  S vědomím společenského významu tohoto záměru podpořili projekt u jeho zrodu významné osobnosti české kultury: dirigent Jiří Bělohlávek, klavírista Ivan Moravec, cembalistka Zuzana Růžičková, herec Radovan Lukavský, ak. malíř Josef Jíra a publicista Ivan Medek, kteří se stali členy čestného výboru. 

 

Česká hudební rada oceňujetento dlouhodobě rozvíjený projekt soukromoprávního subjektu, který preferuje společenský prospěch před soukromým a bere na sebe produkční rizika, na nichž by se měl pravidelně podílet stát i regiony v rámci své kulturní politiky. 

 

 

 

Česká hudební rada je nevládní organizací, českou sekcí Mezinárodní hudební rady při UNESCO. Sdružuje přes 50 významných českých organizací a asociací v oblasti hudby v České republice (asociaci festivalů,  asociaci profesionálních i neprofesionálních orchestrů a sborů, asociaci uměleckých agentur apod., ale i subjekty vzdělávání, vědy a média).  Náplň činnosti koresponduje s cíli UNESCO.

 

 

 

Oceňovány jsou osobnosti i organizace za dlouhodobou významnou činnost v oblasti hudební kultury od r. 1994. Ceny nejsou udělovány v předdefinovaných kategoriích, protože tvůrčí osobnosti i projekty často přesahují více oblastí. Smyslem je poděkovat a poutat pozornost nejen na hvězdné osobnosti a mediálně viditelné projekty, ale i na lidi pracující v zázemí fungování české kultury. Mezi oceněnými byli např. dirigenti Z. Košler, Sir Ch. Mackerras, J. Bělohlávek, J. Kout, operní režiséři D. Poutney, D. Radok, soubory Collegium Marianum, Orchestr Berg, organizátorka M. Smetáčková, publicista Ivo Stolařík a další. Jedná se o ocenění čestná, nicméně doprovozená darem díla některého z českých grafiků. Více www.chr.nipax.cz a http://www.ceske-kulturni-slavnosti.cz/

 

 

 

Kontakt: PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D., lenka.dohnalova@divadlo.cz; +420 603 584 218

Comments are closed.