Skip to content

IMH ve spolupraci s Move Association, za podpory Hl. m Praha pořádá mezinárodní Workshop pro skupinu LUNO. Lektorem je Jean – Pierre Mathieu, respektovaný francouzský producent a zvukař.

Zpráva z workshopu  se skupinou LUNO,   Matrix 6. – 7.6.  2011  +  studio

 

První den 10:00 – 18:00

 1. První den začal hledáním a nastavením optimálního a komfortního zvuku na jevišti pro kapelu. Hledal se precizní zvuk, aby každý z hudebník měl k dispozici zvukový komfort který potřebuje (Respektoval se zvyk, ale hledaly se nové, co nejlepší možnosti).
 2. LUNO hrálo ukázkově celý repertoár, aby producent měl možnost uceleně pochopit jak moc a jak dalece jsou v jednotlivých pasážích hudebníci souzněni,  jak dobře jsou  informováni o záměru songu a kde a jak moc nejsou.
 3. Poté byly vybrány 4 songy pro detailní práci z nichž dva již producent obdržel  před svým příjezdem do Prahy.
 4. Na skladbách se v první fázi pracovalo na dynamice přednesu.
 5. Dalším krokem byla koncentrace na paralelní poslech (maximální koncentrace na vlastní hru a  zároveň detailní poslech hry ostatních, každou vteřinu, během celé skladby až do konce).
 6. Společná práce  na pochopení skladby co do obsahu a jeho interpretaci a přenosu, aplikace metod, jak toho dosáhnout.
 7. Pracovalo se nejen na hudbě, ale i na vizualizaci jednotlivých hudebníků v kontextu s obsahem skladby
 8. Producent musí získat důvěru samotných hudebníků, což je zpočátku workshopu různě obtížné. Jde o přenos informací, týkající se původní tvorby, do které si hudebníci neradi nechávají mluvit. Postupem času jsou však utvrzováni, že producent pomalu a jistě přispívá ke zdokonalování jejich záměru.
 9. Společná diskuze

 

Druhý den  10:00 – 18:00

 1. Práce na novém songu „I see you in  water“.
 2. Hledání správných frekvencích každého instrumentu s ohledem na zpěv.
 3. Hledání optimální balance mezi všemi nástroji.
 4. Hledaní adekvátní dynamiky částí skladby.
 5. Práce na gradaci songu, diskuze o rolích jednotlivých hudebníků.
 6. Hledání přirozeného emotivním vyjádření.
 7. Nahrávání každého kroku procesu zdokonalení, jeho  poslechu a následné diskuzi.
 8. Hledání hlavní struktury songu, hledání optimální aranže.
 9. Společná detailní diskuze.

 

Třetí den     10:00 – 16:00

 1. Samostatný poslech zvukového záznamu.
 2. Jeho vyhodnocení, diskuze.
 3. Předání celého záznamu na DVD skupině LUNO.

Comments are closed.