Skip to content

*Mezinárodní odborné setkání hudebních profesionálů 

 

Mezinárodní odborné setkání 

hudebních profesionálů 2011

 

 

Pořádá Institut moderní hudby & United Islands

ve spolupráci s Českou hudební radou a Institutem umění

 

Partnerem setkání je Hlavní město Praha

 

 

 

Hlavním cílem každoročního mezinárodního odborného setkání hudebních profesionálů je uvedení do obsáhlé problematiky mezinárodního hudebního sektoru, předání zkušeností, navázání profesionálních vztahů, seznámení se strukturami na úrovni  EU a vzájemné sdílení těchto znalostí. 

 

Na programu prvního setkání v roce 2011 bude konkrétní představení  a seznámení se s hudebním trhem ve vybraných zemích (zejména UK a Francie, dále Skandinávie a Německo). Hlavní témata konference jsou zaměřena na živou hudební produkci („Do it Yourself“), identitu a autonomii hudebních tvůrců, digitalizovanou hudbu. Konference je určena především manažerům, producentům, agentům a médiím, ale také jednotlivým hudebním tvůrcům, kteří se pohybují převážně v intencích tzv. nezávislé, alternativní produkce a tvorby a zajména těm, kteří mají zájem o trvalejší mezinárodní spolupráci.  Projekt se uskuteční v rámci pražského hudebního  festivalu “United Islands”. Mezi účastníky konference budou, kromě samotných pozvaných hudebních odborníků, také vybraní hosté hudebního festivalu United Islands a zástupci partnerských organizací (zejména Česká hudební rada a Institut umění – Divadelní ústav).

 

Součástí setkání bude výsledek specializovaného 3-denního hudebního masterclassu vedeného  zahraničním odborníkem a  věnovaného talentované hudební skupině LUNO. Cílem workshopu bude zvýšení  umělecké kvality. Jeho výsledek  bude součástí diskuse během odborného setkání 25.6., kde se bude porovnávat výkon kapely před a po masterclass, proběhne sdílení dojmů, poznatků a proměn, které sami umělci postřehli v průběhu práce s lektorem.

 

 

 

www.instituthudby.org

 

 

 

 1. Hlavní program 

 

Odborné setkání s významnými zahraničními hosty

 

termín: 25.6. 2011

čas: 11:00 – 13:00, oběd, 14:00 – 16:00

místo: Praha, RockCafé, Národní 20, 110 00 Praha 1, www.rockcafe.cz

 

 1. Doprovodný program 

 

 1. Masterclass

 

Masterclass s kapelou LUNO a následný koncert na United Islands, www.unitedislands.cz

 

Termín a místo:  5.-7.6.2011, Praha, klub Matrix, Koněvova 13, Praha 3, http://matrixklub.cz/

 

Masterclass je individuální proces s individuálním přístupem kvalifikovaného lektora a pečlivě vybranou hudební skupinou. Lektor musí nejprve dobře vystihnout, co kapela primárně potřebuje, vysvětlit tyto postřehy a kapela je musí přijmout. Jde tedy o kvalitativní tvůrčí proces, během kterého si kapela uvědomuje řadu potřebných a důležitých detailů.

 

Koncert LUNO: pátek 24.6. cca 20:00 hod, ostrov Kampa v rámci programu United Islands

 

 1. Návštěva festivalu United Islands

 

Účastníci setkání získávají back stage pas festivalu a vstup na festivalové afterparty (patek, sobota).

www.unitedislands.cz

 

III. Témata, harmonogram a hosté hlavního programu:

 

(oficiální jazyk angličtina/čeština)

 

Hlavní zahraniční hosté setkání: 

 

Fernando-Ladeiro Marques, ředitel organizace Mama Events (Francie)

Ben Osborne, promotér (Londýn/Velká Británie)

 

 

Harmonogram a témata setkání, mluvčí a příspěvky:

 

 

 • Pátek 24.6. 20:00, ostrov Kampa, United Islands

 

Koncert skupiny LUNO na United Islands (výsledek po masterclass)

 

 

 

 • Sobota 25.6.11:00 – 13:00– zaměření na cílovou skupinu A (popis viz níže)

 

11:00 – 11:30 představení pořádajících organizací

 

— Institut moderní hudby o.s. a jeho poslání / Jaroslav Raušer (CZ)

— United Islands / David Gaydečka (CZ)

— Česká hudební rada, Institut umění/Divadelní ústav – zaměření a aktuální projekty/ Lenka Dohnalová (CZ)

 

11:30 – 13:00  živá hudební produkce a její svízele na mezinárodní scéně / tématická zaměření:

 

— Živá hudební produkce (zejména klubová), její postavení a podmínky v jednotlivých zemích (UK, Skandinávie, Francie, Německo, ČR).

— Výměna zkušeností k problematice živé produkce (ve vztahu ke klubům, pořadatelům koncertů a medíím).

— Mezinárodní mobilita v živé produkci.

 

Mluvčí:

 

— Ben Osborne, promoter (VB) – rozdíl mezi českou a britskou hudební scénou

— Fernando-Ladeiro Marques, Mama Events (Fr) – hudební umělecká mobiliita v EU

— David Gaydečka, United Islands (CZ) – zákonem určené časové limity živé hudební produkce ve večerních hodinách v metropoli

— Pavla Petrová, IDU (CZ) – mezinárodní mobilita

 

 

 

 • Sobota 25.6.13:00 – 14:30 přestávka nebo společný oběd

 

 

 

 • Sobota 25.6.14:30 – 16:30 – zaměření na cílovou skupinu B (popis viz níže)

 

14:30 umělecká identita a kreativita, evropská hudební tvorba / navržená tématická zaměření:

 

— rozdíly mezi českou a zahraniční moderní nezávislou hudební tvorbou

— digitalizovaná hudba  (její poteciál, přínos, rozpory, šíření)

— hudební autoři a interpreti – jejich autonomie a identia

— legislativa

 

Mluvčí:

 

— Fernando-Ladeiro Marques, Mama Events (Fr) – digitální šíření hudby

— Ben Osborne, promoter (VB) – rozdíl mezi českou a britskou hudební  tvorbou a produkcí

— Lenka Dohnalová + host (CZ) / Česká hudební rada, Institut umění – legislativa

— skupina LUNO (CZ), Jaroslav Raušer, Move Festival (CZ) – diskuze nad výsledkem workshopu vedeným zahraničním lektorem

 

 

 • Sobota 25.6. 16:30 a dále– návštěva festivalu United Island

 

 

 1. Cílení:

 

Program je určen hudebním profesionálům:

 

A – hudební management, promotéři, pořadatelé, agenti, bookeři

B – hudební tvůrci, interpreti a hudební producenti

 

Kapacita je omezena na max. 30 účastníků na každou ze sekcií (dopoledni a odpoledni). Je možné se účastnit obou sekcí.

 

 

 1. Podmínky účasti:

 

Účast na setkání je do 20.6. 2011 bezplatná. Podmínkou je závazná registrace.

Registrace po 20.6. bude zpoplatněna ve výši 1000,- CZK.

Kapacita je omezena na 30 osob.

 

Účastníci získávají:

 

– backstage pas United Islands

– United Islands afterparty pas

– prostor v panelové diskusi na vyžádání (kapacita je omezena na 3 příspěvky na každé ze 4 témat)

– hudební kompilaci – výběr ze současné české nezávislé hudební scény – vychází na podzim 2011 a bude odeslána poštou každému z účastníků

 

 

Závaná registrace otevřena od 1.5.2011:

 

www.instituthudby.org

info@instituthudby.org
Partneři odborného setkání:

United Islands of Prague – www.unitedislands.cz

Hlavní město Praha – http://www.magistrat.praha-mesto.cz/

Městská část Praha 1 – www.praha1.cz

Institut umění – http://www.culturenet.cz/

Česká hudební rada – http://chr.nipax.cz/index.php?lang=cz

Comments are closed.