Skip to content

Mezinárodní setkání hudebních profesionálů 2013 

 

Mezinárodní setkání hudebních profesionálů 2013

ZAMĚŘEN NA INVESTICE DO HUDBY

 “Rok české hudby 2014 aneb Co Čech, to muzikant, o kterém ve světě nikdo neví..”

 21. 6. & 22. 6. 2013 – Praha

Pořádá Institut moderní hudby & United Islands České spořitelny 2013
ve spolupráci s Českou hudební radou a Institutem umění, Českými centry, OSA a Svazem autorů a interpretů

 

 Hlavním partnerem setkání je Hlavní město Praha

 Hlavním cílem každoročního mezinárodního odborného setkání hudebních profesionálů je uvedení do obsáhlé problematiky mezinárodního hudebního sektoru, předání zkušeností, navázání profesionálních vztahů, seznámení se strukturami na úrovni  EU a vzájemné sdílení těchto znalostí.

INVESTICE DO HUDBY

 “Rok české hudby 2014 anebCo Čech, to muzikant, o kterém ve světě nikdo neví…”

 

 Podpoře živé kultury v České republice se nevěnuje dostatečná pozornost a to navzdory potenciálním společenským i ekonomickým ziskům. Na poli institucionalizované kultury chybí koncepční a dlouhodobá vize, která by se stala azimutem na cestě ke kulturnější zemi, která umí nejen své kulturní dědictví, ale i současnost prezentovat okolnímu světu.

 

Česká republika má paradoxně zřejmě nejvyšší četnost hudebníků na počet obyvatel v Evropě.* Jejich činnost však negeneruje společnosti takový benefit, jako je tomu v jiných zemích. Proč?  K české hudební historii se můžeme s hrdostí hlásit. Vývoj v posledních 65ti letech nám  však ukázal, že dnes již světoví nejsme. Vyvézt do zahraničí naši současnou kulturu je problém. Pokud nenastane zlom, budeme vůči okolí již jen ztrácet. Konference se bude zaobírat těmito otázkami se snahou formulovat co s tím.

*zdroj Bandzone.cz, 2013, 34.080 registrovaných skupin

V roce 2011 švédský hudební průmysl vykazuje obrat 6,3 miliardy SEK ( 19,3 miliardy Kč ).** Zpráva rovněž uvádí, že více lidí je nyní zaměstnáno v hudebním průmyslu, než v automobilové výrobě.

**zdroj: Music Sverige

 

Kreativní sektor se v roce 2004 ve Velké Británii  podílel hodnotou 7,3 % na HPH (hrubá přidaná hodnota). Hrubá přidaná hodnota je ukazatel podobný HDP, avšak zohledňuje výši dotací i jiné státní podpory do tohoto sektoru. Podle tohoto ukazatele kreativní průmysly vytvořily dvakrát větší hodnotu než například cestovní ruch. Z toho lze vyvodit, že kreativní ekonomika a průmysly jsou „darem z nebes“, do kterého  je žádoucí investovat.

 

Registrace:

Registrace je zdarma a je přístupná na základě odeslání vyplněného registračního formuláře pouze profesionálům v oblasti hudby, novinářům a profesím souvisejícícm s hudebním oborem.

 

Regisrace je otevřena od května 2013

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ  (DOWNLOAD) – V SEKCI DOKUMENTY –  FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

 

PROGRAM:

Pátek 21.6. – Only for Czech speaking participants

 

11:00 – 16:00 hod, Café Nona, Národní 4, Praha 1, www.cafenona.cz

 

Setkání se zástupci správců autorských práv (OSA, IFPI, Intergram, SAI)

 

Skupinová setkání (max. 4 osoby na hosta) s odborníky a šéfy organizací spravující autorská práva na téma investice do hudby. Rezervujte si Váš čas s následujícími experty v registračním formuláři v příloze:

 

            Petra Žikovská, ředitelka, odbornice na hudební právo, ČNS IFPI

 

            Martin Mařan, generální ředitel, Intergram

 

            Roman Strejček, předseda představenstva, OSA o.s.

 

            Jiří Vondráček, předseda, SAI o.s.

 

Saturday 22.6. – International section, official language ENG

 

2 – 5 pm, HUB Praha, Drtinova 10, Praha 5, 1st floor, http://prague.the-hub.net/

 

Panel and round meetings with music experts

 

Invited international music experts specializing on or decision making in the field of investments  or budgeting  in music field (governmental & non-governmental) are going to present their concept, share their experiences and provide their advices. The meeting will open the introduction of all guests their brief presentation (60min) and follow with separated groups (round tables) with each of the guests and their specific theme (90 min). It is possible to change among the tables during the all discussions.

 

Each participant of Saturday meeting gets backstage&VIP pass to The United Islands Festival and The Czech Music Video DVD compilation by Institute for Modern Music.

 

The invited international experts will be announced and presented online during the month of May.

 

 

www.instituthudby.org | www.unitedislands.cz | www.culturenet.cz | www.osa.cz | www.chr.nipax.cz www.sai.cz | www.praha.eu | prague.the-hub.net

 

 

www.facebook.com/institutmodernihudby

Comments are closed.