Skip to content

Mezinárodní setkání hudebních profesionálů 2013 – Závěrečná zpráva

Třetí Mezinárodní setkání hudebních profesionálů, které se konalo 21. – 22. 6. v Praze, představilo hosty z Estonska, Izraele, Anglie a opet otevřelo dialog s českými správci autorských práv. Nosným tématem letošního ročníku byly investice do hudby. Hlavním cílem každoročního setkání je uvedení do obsáhlé problematiky mezinárodního hudebního sektoru, předání zkušeností, navázání profesionálních vztahů, seznámení se strukturami na úrovni  EU a vzájemné sdílení těchto znalostí.
Pátek byl věnován tuzemským profesionálům, kteří vedli dialog s hlavními představiteli organizací spravující autorská práva: Petra Žikovská, ředitelka, odbornice na hudební právo, ČNS IFPI, Martin Mařan, generální ředitel, Intergram, Roman Strejček, předseda představenstva, OSA o.s., Jiří Vondráček, předseda, SAI o.s. se omluvil a zastoupil ho jeho kolega Jakub Nový.
V sobotu se mezinárodní hosté při panelové diskusi vyjádřili k investicím do hudby ze svého pohledu a trhu, podělili se o své osobní profesionální zkušenosti. Šéfka The Baltic Scene a manažerka kapely Tendofold Rabbit Natalie Mets z Estonska hovořila o soukromém fiancování hudby v Estonsku. Zejména se soustředila na možnosti a formy sponzoringu, které využívá pro své projekty. Björn Piibur, kulturní attaché Estonského velvyslanectví v Praze zhodnotil spoluráci mezi Českou republikou a Estonskem na poli hudby jako velmi úspěšnou. Vyzdvihl přednosti, na které se Estonsko musí soustředit při cestě za úspěchem. Podobné podněty by mohli být užitečné také české hudební sféře. Jak funguje britský systém financování hudby se pokusila objasnit Gail Cooke z Anglie. Gail se pohybuje v soukromém hudebním sektoru již 25 let. Specializuje se na marketing, promotion a management hudebních projektů a festivalů. Ve své prezentaci poskytla seznam organizací a institucí, které ve Velké Británii financují hudební sektor a objasnila, jakým způsobem jsou tyto zdroje dostupné. Jeremy Hulsh z Izraele jako zakladatel a ředitel izraelské Music Export Office sdílel své zkušenosti z hudebního vývozu. Své rady a doporučení zformuloval v diagramu kroků a nástrojů potřebných při dobývání zahraničních trhů.
PREZENTACE PANELOVÉ DISKUZE ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ JSOU V ANGLIČTINE KE STAŽENÍ V SEKCI DOKUMENTY
 
Natalie Mets
Björn Piibur
Gail Cooke
Jeremy Hulsh
Pořádal Institut moderní hudby & United Islands České spořitelny 2013 ve spolupráci s Českou hudební radou a Institutem umění, Českými centry, OSA a Svazem autorů a interpretů. Hlavním partnerem setkání bylo Hlavní město Praha.

Comments are closed.