Skip to content

Vítězství našich studentů u mezinárodní poroty „České ucho 2015“

Koncert zvukové tvorby MUSICA NOVA 2015

18. listopad 2015, 14:59

Koncert zvukové tvorby MUSICA NOVA 2015

Na koncertě budou prezentovány skladby vítězů prestižní mezinárodní soutěže MUSICA NOVA, která patří k nejstarším svého druhu (založena 1969).  V r. 2015 se jí účastnilo 68 autorů z 24 zemí Evropy,  Ameriky a Asie. Zvuková tvorba pracuje s elektronicky upravenými nebo generovanými zvuky.  Dnes je jedním z nejatraktivnějších druhů hudby pro nejmladší generaci. Soutěž Musica nova se soustřeďuje na uměleckou tvorbu, která je zázemím a zdrojem jejich aplikovaných druhů zvukového designu pro film, počítačové hry apod., stejně jako inspirací pro sofistikovanější electro.

 Na koncertě uslyšíme skladby americké autorky žijící v Belgii Elizabeth Anderson, která zvítězila v kategorii studiové tvorby, Čecha Michala Rataje, který obsadil první místo v kategorii pro nástroj a elektroniku (vůbec poprvé jako český autor!) a dalších oceněných: britského autora Adriana Moore, Kanaďana Jamese O´Callaghana, Američana Roberta Scotta Thompsona,  Čecha Jiřího Lukeše.

Zajímavostí koncertu je také uvedení skladeb přidružené dětské soutěže České ucho, a to tří dvanáctiletých autorů: Olivera Browna, Daniela Volfa a Matěje Kotulána a dvou starších autorů patnáctiletého Marka Suchana a šestnáctiletého Romana Horvátha.

Vstupné 50 Kč, děti do 15 let zdarma.

Blíže o jednotlivých autorech

ELIZABETH ANDERSON – PRVNÍ CENA KATEGORIE A

Americká skladatelka akusmatické, multimediální a smíšené hudby, radioartu a autorka zvukových instalací. Její dílo je prováděno na mezinárodní scéně přes dvacet let. Od r. 1987 žije a pracuje v Bruselu. Je držitelkou řady mezinárodních cen. V letošním roce obdržela první cenu za skladbu: SOLAR WINDS…AND BEYOND.

Skladba vznikala v letech 2012-14 v inspiraci myšlenky o přelomovém roku 2012 s odvoláním na mayský kalendář. Po zkoumání reálných astronomických událostí ji zaujal vztah slunečního větru k zemskému magnetismu. Hledala model, kterým by přenesla tento jev do hudby. Druhá část skladby … AND BEYOND symbolizuje myšlenku „co leží za hranicemi naší bezprostřední představivosti a znalostí“.  Skladba vznikla na objednávku Musique and Recherches s podporou belgické vlády. Originální verze akusmatické skladby je osmikanálová.

MICHAL RATAJ – ČR – 1. CENA KATEGORIE B A KATEGORIE ČESKÉ KOLO

Hudební skladatel, producent, vysokoškolský pedagog na pražské HAMU a NYU. Studoval skladbu a muzikologii, absolvoval zahraniční stáže a kurzy ve Velké Británii, Německu a USA. Vystupuje se svými zvukovými koncerty po Evropě a USA, vede řadu  workshopů a masterclasses. Je autorem cca dvacítky filmových hudeb, v Českém rozhlase pak desítek zvukových realizací rozhlasových her. Od r. 2003 je producentem pořadu Radioateliér zaměřeného na progresivní formu současného akustického umění.

V letošním roce obdržel první cenu v kategorii B za skladbu pro klarinet a live electronic SMALL IMPRINTS. Skladba vznikla v r. 2013 pro klarinet solo a live electronics jako forma čtyř po sobě jdoucích zvukových miniatur. Inspirací byla podle autorových slov spolupráce s newyorskou klarinetistkou Esther Lamneck, která byla v r. 2014 studentkou Electronic Music Festival NYC. „Zklidnění a lehkost byly převažujícími pocity, které rezonovaly při vzniku skladby.. Zvuk klarinetu je v průběhu skladby jako by intarzován jemnými elektronickými intervencemi, které se stávají jakými akustickými stíny sólového nástroje otisknutými do jeho aury“, píše skladatel.

ČESTNÁ OCENĚNÍ KATEGORIE A

ADRIAN MOORE – GB

Hudební skladatel, především akusmatické (tj. prostorové zvukové) tvorby. Řídí Zvuková studia na Universitě v Sheffieldu. Spojuje tvorbu s badatelskou činností. Jeho dílo vzniká také často na zakázku renomovaných subjektů – INA GRM v Paříži,  IMEB v Bourges, Arts Council v Británii. Hudbu vydává na DIGITALes.

Ocenění Musica nova získal na skladbu NEBULA SEQUENCE. Kompozice vznikla z nahrávky stávky 30.11.2011, především ze zvuku vuvuzely. Skladatel pracuje abstrahujícím způsobem, v závěru se ozve reálný zdroj nahrávky. „Nebula“ (Mlha, mrak) odkazuje k nejisté budoucnosti.

JAMES O´CALLAGHAN – KANADA

Patří k mladší generaci kanadských skladatelů (narozen 1988), který je oceňován za zvukovou imaginaci. Je zakládajícím členem a jedním s vedoucím Montreal Contemprary Music Lab. Jeho díle je prováděno jak v Severní Americe, tak Evropě a Asii. Získal řadu národních cen.

V Musica nova získal čestné ocenění za skladbu ISOMORPHIC, která je součástí triptychu, v němž používá shodný zvukový materiál.  Autor obeslal soutěž také v kategorii B velmi invenční a vtipnou kompozicí FOR and FROM.

ROBERT SCOTT THOMPSON – USA

Je skladatelem instrumentální i elektroakustické hudby, profesorem kompozic v George State University v Atlantě. Získal řadu mezinárodních ocenění v prestižních soutěžích (P. Schaeffer, Luigi Rusollo, Bourges ad.) mj. i Musica nova.

V Musica nova 2015 získal čestná ocenění v obou kategoriích A i B, a to za skladby SATTVA (v kategorii A) a METTA  pro sopran saxofon, perkuse a elektroniku (v kategorii B).

Názvy obou skladeb odkazují k orientální duchovní tradici. SATTVA ve védské filosofii označuje stav klidu a míru mysli. Hudební materiál skladby má být „jako by“ očištěn a transformován. METTA pracuje s buddhistickým konceptem meditace soucitu. Kompozice se snaží podle slov autora „vytvořit rituální a meditativní zvukový prostor“, který má přispět ke kontemplaci

JIŘÍ LUKEŠ – ČR

Skladatel a akoredeonista. V r. 2014 ukončil studium skladby na HAMU u Ivany Loudové. Věnuje se interpretaci soudobé hudby a výzkumu zvukových možností akordeonu. Jeho skladby zazněly na koncertech v ČR, Evropě i Číně. V současnosti je pedagogem Pražské konzervatoře a ZUŠ. Od r. 2015 zastupuje ČR v organizaci Confédération Int. des Accordéonistes při UNESCO.

Čestné ocenění v českém kole získal za skladbu DOZVUKY. Podle slov autora byla prvotním impulsem pro vznik skladby revize vlastního zvukového archivu, kterou zkombinoval posléze se zvukem basklarinetu. Výsledkem je jakási virtuální zvuková procházka.

MUSICA NOVA 2015

Je tradiční soutěž zvukové tvorby (starší termín elektroakustické), která byla založena v r. 1969, mj. z iniciativy skladatel M. Kabeláče. Po prvním ročníku byla přerušena a obnovena byla založenou Společností pro elektroakustickou hudbu v r. 1993.

Je hodnocena jako prestižní mezinárodní soutěž ve svém oboru, jedna z nejstarších.

Každoročně se jí účastní 60-100 autorů z cca 25-35 zemí.

Na soutěž (ve spolupráci s AMU a IDU, pod záštitou ČHR) navazuje KONCERT LAUREÁTŮ v Praze za účasti oceněných.

www.musicanova.seah.cz

2. ROČNÍK SOUTĚŽE ČESKÉ UCHO

Soutěž vznikla jako pilotní projekt v rámci Roku české hudby ve spolupráci Institutu umění a Institutu moderní hudby ve spolupráci s Musica nova. Je její přidruženou částí, která má kultivovat mladou tvůrčí generaci.

Autorkou konceptu je Lenka Dohnalová, manažerka soutěže Musica nova, gestorem tvůrčí přípravy a vedení dětí je hudebník, producent a předseda Institutu moderní hudby Jaroslav Raušer.  Je určena dětem a mladým amatérům do 18 let.

Cílem je, aby se děti naučily naslouchat analyticky, nahrávat zvuky, zpracovat je pomocí moderního softwaru do krátké skladbičky, kterým říkáme „bonsai“ (autorem tohoto metaforického názvu je člen poroty Musica nova Juraj Ďuriš).

Děti pracují pod vedením lektorů zhruba měsíc ve studiích zřízených v Základních školách na Praze 5 a Týnci nad Sázavou.

Článek pochází ze serveru KDYKDE.CZ

Comments are closed.