Skip to content

České ucho

Soutěž 19.10

Účastněte se soutěže zvukové tvorby ČESKÉ UCHO pro děti a mladé do 18 let. Uzávěrka přihlášek je do  10.11.2018.
Soutěž přijímá krátké zvukové skladby do 3 minut. Účelem je schopnost naslouchat, natočit originální zvukový materiál, práce se zvukovým softwarem a krátká smysluplná kompozice do 3 minut.
Mohou se hlásit – jednotlivci, nebo jejich prostředníci (učitelé, rodiče). Ocenění získají věcné ceny.
Koncert společně s laureáty prestižní mezinárodní soutěže pro profesionály v oblasti sonic art MUSICA NOVA (www.musicanova.seah.cz) v prosinci 2018 v Praze.
Ocenění získají i možnost dalšího dotovaného školení a zahraniční spolupráce.

Technická a umělecká podpora:               

Jaroslav Raušer – jr@moveticket.cz

Metodická pomoc:

Lenka Dohnalová – lenka.dohnalova@institutumeni.cz

Hotovou skladbičku do 3 minut pošlete do 10.11. 2018 ve format mp3 a wav

Lence Dohnalové, Institut umění-Divadelní ústav – lenka.dohnalova@divadlo.cz

 

Další informace: http://ucho.sitespecificart.cz

 

Projekt České ucho vznikl jako pilotní projekt Roku české hudby v Institutu umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Českou hudební radou, soutěží Musica nova www.musicanova.seah.cz a Institutem moderní hudby

 

 

VÝZVA SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLÁDEŽ DO 18 LET VE ZVUKOVÉ TVORBĚ

ČESKÉ UCHO  2016

Ucho

pro nejmladší amatéry do 18 let. Deadline 15.11.2016. Bez poplatku.

Přijímáme krátké skladby do 3 min. ze zvukového materiálu bez omezení zdrojů (tj. lze užít nahraný materiál z osobního prostředí, přírody, kombinovat jej s již existujícími elektronickými zvuky zvukových knihoven, upravenými zvuky jiných nahrávek, avšak s respektem k autorskému právu).

Metodický postup: nahrání zvuků z prostředí, možnost jejich kombinace se zvukovými knihovnami, zpracování v softwaru dle vlastní volby. Bez žánrového omezení. Ke skladbě se dodává popis zvukových zdrojů a použitého softwaru.

Přihlásit se mohou: jednotlivci, děti do 15 let mohou případně přihlásit rodiče nebo pedagogové.

Vložné: bez poplatku.

Koncepční poradenský servis: Institut umění, Lenka Dohnalová, kontakt: lenka.dohnalova@divadlo.cz; 603 584 218

Technický poradenský servis: Institut moderní hudby, Jaroslav Raušer, kontakt: jr@movefestival.eu; Institut moderní hudby

Deadline odevzdání do soutěže: 15. 11.2016

Skladby jsou hodnoceny při prestižní mezinárodní soutěži Musica nova (www.musicanova.seah.cz) mezinárodní porotou. Vítězné skladby jsou provedeny současně se skladbami této soutěže na Koncertě laureátů v daném roce, předpokládáme mezinárodní výměnu oceněných.

Odměna: Lekce ve studiu pod vedením odborníka, popř. věcný dar související s tvorbou.

Více na: http://ucho.sitespecificart.cz/projekt

PŘIPRAVUJEME:

Srpen:

Workshopy : LAKE MALAWI a LUKÁŠ LANDA

2015 :

Máme zde skvělý úspěch : Slavnostního vyhlášení soutěže ČESKÉ UCHO se zúčastnili 4 z pěti oceněných: Daniel Volf, Oliver Brown, Matěj Kotulán a společnou cenu převzal Jakub Burian. Ocenění potěší, zejména když rozhodovala mezinárodní porota! Ceny skvělé. GARATULUJE!!!

music nova
musica nova

Comments are closed.