Skip to content

vítězství v soutěži s mezinárodní porotou „České ucho“

Soutěž 19.10

MaytonTerezka Brychtova

Naši žáci již popáté  zvítězili  v celostátní soutěži elektroakustické tvorby.

Jakub Burian/Mayton a Terezka Brychtová

protokol Ucho

VÝZVA – Soutěž s mezinárodní porotou!
Účastněte se soutěže zvukové tvorby ČESKÉ UCHO 2018
pro děti 9 a mladé do 20 let. Deadline 10.11.2018.

Soutěž přijímá krátké zvukové skladby do 3 minut. Účelem je schopnost naslouchat, natočit originální zvukový materiál, práce se zvukovým softwarem a krátká smysluplná kompozice do 3 minut.
Mohou se hlásit – jednotlivci, nebo jejich prostředníci (učitelé, rodiče) s tím, že kompozice musí být vytvořena relativně samostatně, byť s metodickým vedením. Ocenění získají věcné ceny a možnost dalšího rozvoje.
Koncert oceněných se koná společně s laureáty prestižní mezinárodní soutěže pro profesionály v oblasti sonic art MUSICA NOVA (www.musicanova.seah.cz) v prosinci 2018 v Praze. Ocenění získají i možnost dalšího dotovaného školení a zahraniční spolupráce.
Metodická pomoc pro přípravu kompozic:
Institut moderní hudby: Jaroslav Raušer, moveasso@gmail.com
Institut umění-Divadelní ústav a Česká hudební rada
Musica nova: Lenka Dohnalová, lenka.dohnalova@idu.cz
Více: http://ucho.sitespecificart.cz/

Comments are closed.