Skip to content

Mixování zvuku

Individuální výukový program je vymezen znalostmi zájemce a možnostmi lektora

konkrétní dotazy směřujete na open(et)instituthudby.net