Skip to content

Workshopy – live bands

V Česku, narozdíl od ostatních uměleckých oborů není žádná vysoká škola na současnou hudbu. V Londýně  ji hned po vzniku rock’n’rolu na počátku šedesátých let minulého století založili.  Na Sorboně pak  v průběhu osmdesátých let také, díky tehdejšímu ministru kultury Jacku Langovi, který prohlásil, že hudba je také umění.  Kluci kteří tehdy „lepili plákáty“ šli učit. Britové i Francouzi díky tehdejším investicím, nyní generují stovky miliard Kč ročně exportem hudby.

Těžko si lze představit začínajícího filmaře bez kinosálu, herce bez divadla, výtvarníka bez galerie. U nás si lze snadno představit začínajícího hudebníka bez klubu. Česká klubová scéna nepodporuje nové autory, protože na ně nemá bohužel žádné finanční rezervy. Narozdíl od ostatních oborů, žádnou podporu také sama nedostává.

Mladí hudebníci, již zjistili, že musí uvažovat mezinárodně. Kvalitní hudba je v Česku neuživí. V Česku však zásadně chybí hudební lektoři, kteří uvažují komplexně a mezinárodně v živé hudbě.  Proto zveme aktuální a respektované cizí lektory  a nabízíme je českým talentům.  Mezinárodní hudební workshopy jsou nepravidelné. Pořádají se jen na základě zájmu, finanční podpory a dohod mezi hudebníky a lektory. Naše major labels (narodíl od výše zmiňovach zemí) tolik potřebné investice alepoň do workshopů nikdy nepodpořili, státní instituce za posledních 30 let také ne, takže zbývá tradičně poděkovat  jen programu OSA.  

konkrétní dotazy směřujte na e-mail: open(et)instituthudby.net